Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochrona danych

Korzystanie z naszej witryny internetowej możliwe jest z reguły bez potrzeby udostępniania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach podaje się dane osobowe (przykładowo nazwisko, adres lub adres E-Mail), odbywa się to zawsze, w miarę możliwości, dobrowolnie. Te dane nie zostaną przekazane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez E-Mail) może zawierać luki bezpieczeństwa. Nie jest możliwym całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Niniejszym zabrania się korzystania z danych kontaktowych, ujawnionych w ramach obowiązku wypełnienia impresum, przez osoby trzecie w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały jednoznacznie zamówione. Administrator witryny internetowej zastrzega sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku przysłania niezamówionych materiałów reklamowych, np. w formie spam.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w celu korzystania z Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią z reguły na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimowości IP na niniejszej stronie, Państwa adres IP będzie przedtem skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych podmiotach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełny adres IP jest przekazywany spółce Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie administratora niniejszej witryny internetowej spółka Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny wykorzystania strony, tworzenia raportów o aktywności internetowej oraz wykonywania względem administratora strony kolejnych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarke internetową w ramach usługi Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi spółki Google.

Mogą Państwo zablokować zapisywanie plkiów "cookies" poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może to spowodować ewentualne ograniczenia w korzystaniu z funkcji niniejszej witryny internetowej. Ponadto mogą Państwo zablokować ewidencję danych zbieranych dla spółki Google przez pliki "cookies", w ramach korzystania z witryny internetowej (włącznie z Państwa adresem IP), oraz zablokować przetwarzanie tych danych przez spółkę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczek dostępnych pod poniższym odnośnikiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.