Geotechnika

Nasze usługi:

• dokumentacja geotechniczna
• nadzór badań laboratoryjnych i polowych badań mechaniki gruntu
• obliczenia geotechniczne
• obliczenia hydrauliczne
• doradztwo w dziedzinie fundamentowania
• nadzory geotechniczne
• planowanie i przeprowadzanie pomiarów geotechnicznych
• nadzór badań substancji szkodliwych, management wykorzystania i utylizacji

Projekty w tej specjalizacje:

Nic nie znaleziono