Doradztwo

Doradztwo

Zalążkiem każdego projektu jest idea. Możliwość realizacji jest często zależna od akceptacji społecznej oraz kosztów. W ramach studium wykonalności oceniamy ryzyko, którym dany projekt jest obarczony.

Planowanie

Planowanie

Możemy wykonać wiele przedsięwzięć związanych z planowaniem wg HOAI ("Honorarordnung für Architekten und Ingenieure" - Rozporządzenie regulujące honoraria architektów i inżynierów):

Planowanie obiektów:

  • Planowanie obiektów pod gołym niebem
  • Konstrukcje inżynierskie
  • Projekty z dziedziny inżynierii drogowej

Planowanie specjalistyczne:

  • Planowanie konstrukcji nośnych
  • Techniczne wyposażenie budynków
  • Techniczne usługi doradcze

(Mechanika gruntów | Roboty ziemne i fundamentowe)

Nadzór budowlany

Nadzór budowlany

Jako prawa ręka inwestora budowlanego możemy przejąć całe spektrum działań związanych z nadzorem budowlanym:

  • miejscowy nadzór budowlany
  • kierownictwo budowy
  • koordynacja bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem

Kompleksowe projekty wymagają od pracowników dużej inwestycji czasu - również na poziomie zarządzania projektem. Możemu w tym Państwa wesprzeć i odciążyć. Doświadczeni pracownicy, wspierani efektywną metodyką pracy, przejmą we wszelkich fazach projektu nadzór nad istotnymi celami: terminami, kosztami oraz jakością. Państwa projekt jest naszym projektem!