Miasto hanzeatyckie Stralsund – Kronswinkel i ulice przylegające

Opis projektu:

  • organizacja wewnątrz-miastowych obszarów ulic w ramach grupy roboczej z architektem;
  • zbrojone warstwy nośne na gruntach słabonośnych;
  • bruk z kamienia naturalnego, bloków betonu, bitumiczne wzmocnienie ulic, obsadzenie roślinnością, oświetlenie, wyposażenie ulic.

Projekt lokalizacja:
Stralsund, Meklemburgia-Pomorze Przednie

Usługi:
projekt, przetarg, nadzór budowlany

Okres:
1999 – 2001

Klient:

Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH
Treuhänderischer Sanierungsträger der Hansestadt Stralsund, Niemcy