Miasto hanzeatyckie Stralsund – Klasztor Heilgeistkloster

Opis projektu:

  • odnowienie nawierzchni drogi na terenie dzielnicy chronionej ustawą o ochronie zabytków;
  • pływające posadowienie na zbrojonej, żwirowej warstwie nośnej;
  • podczas wykonawstwa uwzględnienie ochrony przed wstrząsami.
     

Projekt lokalizacja:
Stralsund, Meklemburgia-Pomorze Przednie

Usługi:
projekt, przetarg, nadzór budowlany

Okres:
2000

Klient:

Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH
Treuhänderischer Sanierungsträger der Hansestadt Stralsund, Niemcy