Miasto hanzeatyckie Stralsund - Mini ruch okrężne Frankenwall/Frankendamm

Opis projektu:

  • pierwsza instalacja mini ronda w Meklemburgii-Pomorzu Przednim;
  • odnowienie nawierzchnia ulicy na krawędzi dzielnicy podlegającej ochronie zabytków;
  • pływające posadowienie na zbrojonej, tłuczniowej warstwie nośnej;
  • uwzględnienie ochrony przed wstrząsami podczas wykonawstwa.

Projekt lokalizacja:
Stralsund, Meklemburgia-Pomorze Przednie

Usługi:
projekt, przetarg, kierownictwo budowy

Okres:
2001 - 2002

Klient:

Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH
Treuhänderischer Sanierungsträger der Hansestadt Stralsund