Przyłączenie do sieci farmy wiatrowej Baltic 1

Opis projektu:

Odcinki:    Trasa kabla w Breitling
                    oraz w Bałtyku

  • 60 km kabla morskiego od stacji offshore Baltic 1 do podłączenia lądowego Markgrafenheide;
  • 2,7 km kabla morskiego przez Breitling;
  • 4 skrzyżowania kabla z przewodami telekomunikacyjnymi;
  • rozkładanie kabla metodą orania dna morskiego, w otwartych podwodnych rowach oraz poprzez wciąganie do istniejacych pustych rur;
  • przykrycie kable 1,0 do 1,5 m.

Projekt lokalizacja:
Rostock, Meklemburgia-Pomorze Przednie

Usługi:
projekt wykonawczy

Okres:
2010

Klient:

50Hertz Offshore GmbH
Eichenstraße 3A
12435 Berlin, Niemcy

nkt cables GmbH
Schanzenstrasse 6-20
51063 Köln, Niemcy

Inros Lackner AG
Geschäftsbereich Umwelt und Tiefbau
Rosa-Luxemburg-Straße 16
18055 Rostock, Niemcy